Zemní práce

Nabízíme kompletní úpravy terénů při zakládání staveb, nebo při realizaci zahrad. Zahradu či jinou plochu vyspádujeme, vytvarujeme a vyrovnáme pomocí naší techniky, dle vašich požadavků. Potřebujete-li přemístit větší množství zeminy na zahradě, či naložit a odvézt odpadní stavební suť. Veškeré zemní práce provádíme profesionálně a s náležitým postupem.

Zednické práce

Zaměřujeme se na veškeré zednické práce a stavební úpravy, počínaje rekonstrukcí objektů, omítání stěn pokládky dlažeb a malířských prací. Poskytujeme komplexní zednické práce včetně přípravy, ve kterých jsou zahrnuty i bourací práce, odvoz suti a vybouraného materiálu. Naše nabídka zednických prací je opravu komplexní. Provádíme i kompletní přípravu před vlastními zednickými prácemi, která obsahuje použitých různých druhů betonových směsí a omítání starého i nového zdiva a podobně.

Dlažby

Nabízíme pokládku zámkové dlažby různých druhů, pokládku zámkové dlažby realizujeme na různě velkých plochách s různým spádem a tvarem. Práci děláme komplexně, počínaje výkopem vlastní technikou, přes zásyp a hutnění podloží až po samotnou pokládku dlažby.

V případě potřeby dlažbu také přivezeme a složíme pomocí naší techniky.

Oplocení

Dodáváme vše pro oplocení vašeho pozemku, zahrad, sportovišť či průmyslových objektů. Realizujeme ploty všech různých typů na klíč. Na skladě máme vše potřebné včetně příslušenství pro stavbu a údržbu plotů. Nabízíme kompletní sortiment pohonů, křídlových a posuvných bran, vjezdových závor a dopravních sloupků včetně potřebného příslušenství. Provádíme také montáž včetně elektro zapojení. Samozřejmostí je individuální řešení pro každého zákazníka.

Gabiony

Gabionové konstrukce nacházejí uplatnění v mnoha moderních projektech inženýrských staveb, mimo jiné v korytech řek, na nábřežích podél silnic a železničních náspů. Gabiony zajistí vaší zahradě, domu, či průmyslovému objektu úplně jiný vzhled.

Opěrné zdi

Okrasné zídky v zahradách se hlavně používají jako stavební prvky, které mají za cíl překonat výškové rozdíly mezi jednotlivými částmi zahrady. Má vysokou přidanou hodnotu a stává se často v zahradě dominantním středem zájmu jejich uživatelů a návštěvníků.

Kvalitně navržená a dobře postavená zídka je prácem považována za vrchol zahradní architektury. Často se proto stává že majitelé zahrad, kteří mají zahradu ve svahu, musí překonávat terénní nerovnosti a je opěrná zídka pro ně nezbytností. Stejně tak postupují majitelé zahrad v rovině, kteří mají pocit že jejich zahrada postrádá plastičnost, nebo zajímavý stavební prvek.

Třídění materiálu

Při veškerých našich činnostech, ať už v oblasti zeleně nebo stavebnictví vznikají odpady, o které se postaráme v naší kompostárně a třídírně. Odpad, který nelze třídit nebo jinak zpracovat, Vám naše firma zajistí odvoz a likvidaci na řízených skládkách.

Demolice

V rámci komplexnosti své činnosti ve stavebnictví nabízíme klientům služby v oblasti demoličních prací. Provádíme demolice betonových, železobetonových i ocelových konstrukcí a běžných zděných staveb. Poskytujeme kompletní servis včetně drcení suti, separaci kovů, následné rozdělení recyklátu na různé frakce a odvoz stavebního odpadu.